Privacy Policy

B3 Talent Development respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. We zullen uw persoonlijke gegevens zonder uw toestemming niet ter beschikking stellen aan derden. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan.

Uw gegevens
Om onze diensten uit te kunnen voeren, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens van uw organisatie op;
Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief zullen wij uw gegevens alleen gebruiken voor het verzenden van die nieuwsbrief;
Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze diensten verder te ontwikkelen en te verbeteren;
Wanneer u vragen of opmerkingen wilt plaatsen in het contactformulier hebben we deze gegevens nodig om u antwoord te kunnen geven op een gepaste wijze.

Algemene voorwaarden
Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Den Bosch en kunt u hier downloaden.

Disclaimer
Ten aanzien van de op de website opgenomen informatie geldt dat deze zorgvuldig is samengesteld, doch dat i3 Imago & Identiteit geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. Mocht u vragen of opmerkingen omtrent deze website hebben en/of informatie op deze website tegenkomen waarvan u denkt dat deze onjuist is, dan verzoeken wij u om dit aan ons door te geven.

Contact
Persoonlijk advies of meer informatie? Bel T (073) 610 11 63 of M (06) 24 25 24 82 Voor een inspirerend gesprek !