Teamcoaching

Heeft u een sterk team, maar merkt u dat uw teamleden niet altijd goed met elkaar samenwerken? Dat ze te weinig gebruik maken van elkaars kwaliteiten? Zich vooral richten op individuele resultaten en minder op het teambelang?

Of ziet u juist dat de teamleden veel met elkaar praten? Dat de sfeer in het team goed lijkt? Maar dat men elkaar als het er op aankomt weinig aanspreekt op resultaten en doelen? En dat deze vaak ook niet helder zijn?

b3 biedt teamcoaching om de balans tussen de onderlinge relatie en het gezamenlijke teamresultaat te optimaliseren.

In veel teams is er disbalans tussen relatie en resultaat. Vaak zijn teams te veel bezig met elkaar en het vormen van een hechte club, maar is er onvoldoende oog voor het behalen van resultaat of efficiënt werken. Of teams zijn los zand, maken geen of te weinig gebruik van elkaars kwaliteiten, en gaan individueel voor het beste resultaat. Beide soorten teams halen niet het beste uit hun samenwerking. Mensen raken minder gemotiveerd en worden minder loyaal naar elkaar. Ook kunnen resultaten tegen gaan vallen en kunnen er conflicten ontstaan.

Teams die in balans zijn, werken gemotiveerd en efficiënt. Werken goed samen en behalen met elkaar de afgesproken organisatie- en teamdoelen.

Zichtbaar maken van belangen
Teamcoaching van b3 richt zich daarom op het zichtbaar maken van wat er speelt. We besteden aandacht aan de onderlinge relaties en aan het resultaat dat samen bereikt moet worden.

Mensen zetten hun eigen belang centraal. Bewust of onbewust. Actueel onderzoek laat dit overduidelijk zien. Het is echter ‘not done’ om dit hardop uit te spreken. En soms zijn mensen zich er ook simpelweg niet bewust van. Je hoort toch te gaan voor je werk en je eigen belangen hieraan ondergeschikt te maken? b3 maakt gebruik van deze inzichten en processen. Wij maken zichtbaar en bespreekbaar welke persoonlijke belangen er binnen het team spelen. En we gaan na hoe deze de teamdoelen kunnen versterken zodat de gewenste resultaten bereikt worden.

Thema’s die hierbij aan bod komen: het maken van keuzes (als individu en als team), het bepalen van grenzen naar elkaar, naar klanten en de organisatie, het beïnvloeden van de omgeving. Hierbij werken we aan een gedeelde teamvisie, teamdoelen, teamtaken en rollen en goede onderlinge verhoudingen.

Teamcoaching van b3 is altijd maatwerk:
• persoonlijke intakes met alle teamleden
• een hogedrukpantraining van 2 dagen met een terugkomdag
en/of
• een teamtraject gedurende een aantal maanden met tussentijdse opdrachten

Voor het beste rendement maken we hierbij vaak gebruik van:
• coaching on the job voor het team als geheel
• individuele coaching

b3 gelooft in oprechte aandacht en betrokkenheid, in diepgang en concrete resultaten. Wij zetten u, uw team en de gewenste resultaten centraal. b3 coacht daarom op de co-actieve manier. Lees meer over deze aanpak.

Verder passen wij dát toe wat ten dienste staat van het teamproces en het gewenste resultaat. Het teamdoelmatigheidsmodel is ons uitgangspunt, evenals bewezen succesvolle modellen en technieken over sociale beïnvloeding, talent ontwikkeling, persoonlijk leiderschap en verandermanagement.

Contact
> Neem contact op om samen uw mogelijkheden te bespreken

Contact
Persoonlijk advies of meer informatie? Bel T (073) 610 11 63 of M (06) 24 25 24 82 Voor een inspirerend gesprek !