Training: beïnvloeden vanuit informele macht

Uw adviseur, consultant of manager loopt vast op machtspelletjes, hiërarchie of politiek binnen uw organisatie. Hij beschikt over voldoende kennis en kunde, maar het lukt vaak niet om dit goed over te brengen op derden of om anderen hierin mee te krijgen. U ziet dat als er meer invloed uitgeoefend wordt bij opdrachtgevers en collega’s er sneller betere resultaten behaald worden. En u wilt dat dit verder ontwikkeld wordt.

Het gaat bij dit thema om informele macht en met behulp hiervan leren beïnvloeden. b3 vertaalt actuele onderzoeken uit de sociale psychologie naar de dagelijkse praktijk. Het resultaat? Uw adviseur, consultant of manager leert herkennen wat zijn huidige werkwijze is, hoe hij wil werken en wat hij of zij hierbij bewust én onbewust moet doen en laten om anderen te beïnvloeden en zelf de touwtjes in handen te houden. Ook in moeilijke situaties.

Contact
Persoonlijk advies of meer informatie? Bel T (073) 610 11 63 of M (06) 24 25 24 82 Voor een inspirerend gesprek !